Tjörnpartiet vägrar delta i digitalt möte

Det flyttande fullmäktigesammanträdet på Tjörn kommer att hållas helt digitalt och enbart presidiet i fullmäktige kommer att vara på plats…