Det var inte längesedan Fregatten fick en ny lekplats. Nu påbörjas arbetet med att rusta upp ytterligare 17 lekplatser i Stenungsund, samtidigt som tolv rivs. Foto: Arkivbilder

Tolv lekplatser rivs – 17 rustas upp

Nu börjar arbetet med den nya lekplatsplanen på allvar. Barn och föräldrar bjuds in för att ha synpunkter.

Som Lokaltidningen tidigare berättat har en helt ny lekplatsplan antagits för Stenungsund. Tolv lekplatser ska rivas och 17 blir kvar och rustas upp till en kostnad på knappt sju miljoner kronor. Arbetet beräknas pågå under fyra år så att de sista lekplatserna är klara 2019.

Först ut är lekplatserna på Dragonvägen och Bivägen som ska rustas upp i år. Inom kort kommer inbjudningar till boende i närområdet skickas ut så att barnen som ska leka där får vara med och tycka till. Det kommer att ske under en workshop på respektive lekplats den sjunde juni.

– Det är viktigt att få in deras synpunkter, att de får tycka till om vilken lekutrustning vi ska ha och sådär, säger Cecilia Wideman, trafikingenjör på Stenungsunds kommun som arbetar med genomförandet av lekplatsplanen.

Förutom de mindre närområdeslekplatser som planeras ska det också bli tre större kommundelslekplatser. Dessutom ska Stora Höga få en helt ny, stor, lekplats i Getskärsområdet till en kostnad av cirka en miljon.

Bakgrunden är en inventering av lekplatserna som gjordes 2013 där det visade sig att flera av lekplatserna var i mycket dåligt skick. Då plockades också ett antal farliga lekredskap bort.Vilka lekplatser som ska bli kvar har bestämts utifrån ett graderingssystem där de får olika poäng utifrån antal barn inom en radie av 400 meter, trygghet på platsen, tillgänglighet, förbindelser med gångstråk och så vidare. Hela listan på lekplatser som försvinner och blir kvar finns här nedan.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

0303 72 82 23

Lekplatser som ska rustas upp

2016

Nattviolsvägen, Solvändevägen, Bivägen, Dragonvägen, Huldas väg.

2017

Trollsländevägen, Ekbacken, Lergodsvägen, Aspvägen, Gullvivevägen.

2018

Kyrkvägen, Haglingevägen, Snickarevägen, Skräddarevägen.

2019

Stensötevägen, Ejdergatan, Pressarevägen.

Dessa lekplatser ska rivas

2016

Vattenbaggevägen, Alfridas väg.

2017

Kvarnbergsvägen, Citronfjärilsvägen, Drejarevägen, Vårsåddsvägen, Näbbabergsstigen, Solgårdsvägen, Lövhammarsvägen.

Relaterade artiklar
Fler artiklar