Trafiken påverkas av stort underhållsarbete

Ett mycket omfattande underhållsjobb på Tjörnbron kommer att starta i slutet av mars – ett jobb som totalt kan pågå…