• Åstol och Dyröns valdistrikt slås ihop med Rönnäng, beslutade Tjörns kommun på senaste kommunfullmäktige.

  Tre blir ett i ny sammanslagning

  Tjörn Vart ska man ta sig för att rösta i nästa års riksdagsval? För invånarna på Dyrön och Åstol ser det ut att bli en tripp till Rönnäng.

  – Vid dåligt väder är det kanske inte så många som vågar åka över.

  Det säger Egon Aronsson (KD), själv Dyröbo och ledamot i valnämnden. Han var den ende som reserverade sig när valnämnden la fram förslaget om att slå ihop distrikten.

  Åstol och Dyrön hör till de minsta valdistrikten i Sverige med 169 respektive 188 röstande. Förslaget om att slå samman dem med Rönnängs valdistrikt motiveras bland annat med att man ska kunna garantera valhemligheten. Beslut skulle egentligen ha fattats på förra kommunfullmäktige, men då valde man att återremittera ärendet till valnämnden, som åter igen yrkade på att distrikten bör slås ihop.

  På kommunfullmäktige i torsdags fattades så till sist beslut om att slå ihop Åstol och Dyröns distrikt med Rönnäng.

  – Jag tycker att Tjörns kommun borde värna sina många små öar och deras möjligheter, bland annat genom att ha kvar de här distrikten. Nu får man först ta sig ner till färjan, åka över och sedan kanske en bilfärd till Rönnängs skola. Det kommer ta flera timmar att rösta, säger Aronsson.

  Vad säger du om argumentet att skydda valhemligheten?

  – Det ser jag inte som något stort problem. Jag bor ju själv på Dyrön och kan inte ana vad folk härute röstar på.

  Lotta Hohner

  lotta.hohner@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar