Tre skolchefer slutar samtidigt

Gymnasie- och grundskolechef samt verksamhetschefen för kompetens och utbildning i Stenungsunds kommun har sagt upp sig och samtliga tre slutar…