Tre skolor dras med underskott trots sparåtgärder

Skolorna i Stenungsund har under året arbetat med att få ekonomin i balans. Och prognosen är att grundskolan som helhet…