Alkolåsen får vara kvar i kommunens bilar. Arkivfoto

Trots kritiken – alkolåsen får vara kvar

Trots omfattande problem och protester mot systemet blir alkolåsen kvar i kommunbilarna i Stenungsund. Med 6 röster mot 5 sa kommunstyrelsen nej till att ta bort dem och ska istället bygga ut systemet för över 600 000 kronor.

Vid kommunstyrelsens sammanträde blev det en lång diskussion om alkolåsen på kommunens bilar, detta sedan personal- och ekonomiutskottet föreslagit att låsen skulle avskaffas eller att kravet på alkolås skulle tas bort.

Det har visat sig att alkolåsen på kommunbilarna har inneburit en rad problem för personalen som använt bilarna. Bland annat har personalen uttryckt ett starkt missnöje med låsen. Bilen är krånglig att starta och om bilen varit avstängd i mer än 30 minuter måste nya utandningsprov göras. Man måste också blåsa extra gånger under körning. Det här innebär att personalen störs i arbetet och om tekniska problem uppstår (vilket sker alltsom oftast) måste personal skickas till bilen och starta om den. Detta kan ta upp till en timma i väntetid beroende på var bilen står.

Uppskattningen är att man tvingas lägga ned 15 till 20 timmars arbete varje vecka på service och hantering av låsen.

Dessutom visar det sig att facket SSR (socionomer) har kritiserat låsen eftersom personal upplever en stressad och otrygg arbetsmiljö i samband med vissa hembesök. Det finns osäkerheter om bilen kommer att starta överhuvudtaget eftersom funktionsfelen är vanliga.

Varje medarbetare måste också ha ett eget munstycke med sig och om man glömmer det går bilen inte att starta. Till detta är alkolåsen dyra. 150 bilar finns totalt i kommunen och i 76 av dessa finns alkolås. Den sammanlagda kostnaden för dessa alkolås är 646 000 kronor och ytterligare 64 alkolås ska köpas in detta till en kostnad av 629 000 kronor.

Det innebär att alkolåsen totalt i kommunen kostar 1,27 miljoner samtidigt som det visar sig att inte i ett enda fall sedan 2015 har det visar sig att en person kört onykter. Dessutom hjälper det inte även om föraren blåser ”rött”. Utandningsprovet i låset är inte tillräckligt för att säkerställa onykterhet utan det krävs att medarbetare och chef uppsöker företagshälsovården för ytterligare alkotest av sjuksköterska.

Andra kommuner har också avstått från låsen, bland annat Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och Göteborg.

Det här hjälpte nu inte. I Stenungsund behåller man låsen sedan socialdemokraterna, en miljöpartist och en sverigedemokrat gick samman och beslutade att behålla låsen. Den samlade oppositionen M, KD, L och C ville ta bort dem och fick stöd av en miljöpartist. Nu får man istället satsa ytterligare 625 000 kronor på nya alkolås i fler bilar.

– Vi har inte vunnit något med dessa lås tyckte Anneli Holmen (MP) medan Otto Ericsson (SD) ansåg att låsen skulle vara kvar eftersom de hade en avskräckande effekt.

– Jag tycker inte vi ska misstro vår personal, menade Lena Hedlind (KD) och flera andra påpekade att låsen inte gör någon nytta mot drogpåverkan i övrigt.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar