Trots lokal kritik – skolverksamhet får godkänt

Trots all lokal kritik får Tjörns kommun helt godkänt för hur man sköter sina skolor och det gäller både grundskolan,…