Tuff utmaning att vända utvecklingen

I början av 2020 tillsattes en ny förbundsdirektör, Marcus Sundberg. Han ska nu försöka bygga upp förbundet, som han själv menar har legat långt ner på botten.

– Jag har egentligen aldrig varit på en så pass dysfunktionell arbetsplats tidigare, säger Marcus Sundberg, Förbundsdirektör SBRF.

Otaliga spaltmeter har det genom åren skrivits om räddningstjänsten i Stenungsund och frågan väcks om det någon gång kommer finnas ett slut på historien om SBRF. Förbundsdirektören, Marcus Sundberg, är den som ska få ordning på räddningstjänstförbundet och han ser med bekymmer på hur verksamheten hanterats tidigare. 

– Om det här hade varit ett privat företag hade det varit i konkurs för länge sedan, nedlagt och borta. För såhär bedriver man inte en arbetsorganisation. Jag har egentligen aldrig varit på en så pass dysfunktionell arbetsplats tidigare, säger Marcus Sundberg.

Vad som är fröet till det resultat som visar sig i kartläggningen av räddningstjänstförbundet kan Sundberg bara spekulera i. 

– Det är nog väldigt många olika saker. Jag var inte med på den tiden. Men min känsla är att implementeringen av organisationen inte gjordes fullt ut. Sen tror jag att man inte noga följde upp förbundet i startskedet. Sedan, utifrån de rapporter som har skrivits, har det riktats allvarlig kritik mot tidigare ledning, säger Sundberg. 

Lokaltidningen skrev i början av juli att räddningstjänsten riskerar vite för brister i arbetsmiljön, något som grundar sig i en underbemanning, vilket i sin tur påverkat säkerheten.  

– Om det har tummats på säkerheten? Det räcker att titta på incidentrapporterna så ser man ju det. Delvis är anledningen att budgeten inte har räckt till. Man valde också att inte rekrytera upp de lediga tjänsterna som uppstod under tiden på grund av budgetunderskott.

Istället för att rekryterna ny personal valde den tidigare ledningen att ta ut mycket höga övertidsnivåer.

Det är den direkta anledningen till att Arbetsmiljöverket har belagt oss med förbud att ta ut extra övertid på vår personal. Under våren 2020 rekryterade vi upp cirka 10 brandmän och därmed fyllde de tjänster som fanns. I och med politikernas beslut att ge förbundet ett budgettillskott så har vi möjlighet att anställa fler. Detta kommer förhoppningsvis leda till att vi inte bryter mot Arbetstidslagen samt att vi får en bättre arbetsmiljö. Det handlar om säkerheten för både våra anställda samt våra invånare, säger Sundberg. 

Finns det något slut på den infekterade historien om räddningstjänsten? Det menar den nya förbundsdirektören att det gör. 

– Jag tror definitivt det och det har blivit flera förbättringar under året. Men frågan är relevant tycker jag. Internt måste vi börja jobba med vilken värdegrund och kultur vi har och vill ha på våra arbetsplatser. Vi måste även skapa struktur och ordning i organisationen så att våra medarbetare känner sig trygga i det.  Hos flera av medarbetarna som jag pratat med finns verkligen en genuin vilja att vi ska få ordning på vårt förbund, vilket är mycket glädjande.

Efter beslut från ägarkommunerna kommer SBRF få ytterligare 7,1 miljoner kronor till sitt förfogande 2021.

– Jag upplever en större förståelse från ägarkommunerna genom det extra tillskottet av pengar som vi kommer få 2021. Förhoppningsvis kommer vi att få möjlighet att bygga upp en stabil organisation som kan hålla över tid. Vad framtiden har att utvisa kan vi endast spekulera om, men jag kommer att fortsätta jobba i den riktning som jag anställdes för, det vill säga att försöka få ordning på förbundet, säger Marcus Sundberg. 

Simon Samuelsson

simon.samuelsson@lokaltidningensto.se

031 – 86 84 24

Tre kommuner samarbetar

SBRF är ett kommunalförbund mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och grundades den 1 januari 2017. Ett kommunalförbund är en specialkommun som medlemskommunerna överlämnar delar av sitt kommunala ansvar till, och tillsammans arbetar de i operativa insatser. Medlemskommunerna ersätter förbundet i en årlig medlemsavgift. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund betraktas som en del av den kommunala verksamheten. Antal anställda i SBRF: Heltidsanställda brandmän, cirka 35. Deltidsanställda brandmän, cirka 80. Ledning, administration samt förebyggandeavdelningen, cirka 20.

Källa: SBRF

Lokalt kollektivavtal togs bort

Hösten 2019 bröt förbundet det lokala kollektivavtalet. Anledningen till att avtalet bröts ska ha varit kostnaderna för förbundet, och att det strider mot det centrala avtalet för deltidsbrandmännen.

– Vi har ju varit underbemannade under en lång tid, och sedan väljer ledningen att bryta det lokala kollektivavtalet vilket gjorde att lönen reducerades för vissa deltidsarbetade med upp till 40 procent. I nästa stund klagar man på att man är underbemannade och att det är svårt att rekrytera deltidspersonal. Vad hade de tänkt sig? Hela räddningstjänsten är ett arbetsmiljöproblem. Jag är fruktansvärt besviken på hur allt har blivit. Alla vi deltidsbrandmän i Stenungsund bor och verkar här. Räddningstjänsten berör ju våra nära och kära och vi vill bara skapa en trygg räddningstjänst för oss alla, säger en deltidsbrandman på SBRF till Lokaltidningen.

Ryggrad i svensk räddningstjänst

Roger Broqvist, områdeschef SBRF, menar att deltidsbrandmännen utgör själva ryggraden i svensk räddningstjänst.

– Vi har klarat oss många gånger på grund av de ambitiösa, nästan brandtokiga, deltidsbrandmännen som ställer upp. Utan dem hade vi inte klarat oss. Efter att det lokala kollektivavtalet bröts var det väldigt många som var missnöjda och som slutade, säger Roger Broqvist.

Klyfta mellan anställda?

Flertalet anställda som Lokaltidningen har varit i kontakt med menar på att det finns en rådande arbetskultur med rivalitet mellan de som är heltidsanställda och deltidsanställda.

– Det är lite ”vi och dem” på stationen. Det är många heltidsanställda som anser sig vara bättre än deltidsbrandmännen. Förbundet ställer samma krav på en heltidsanställd som på en deltidsanställd, fast det är billigare att ha deltidsbrandmän, säger en på SBRF.

Men det finns även röster som pekar i motsatt riktning:

– Nej, det finns ingen rivalitet. Vi har en jättegod relation till deltidarna. Ute på larm spelar ingen roll om du är deltid- eller heltidsanställd, du har samma ansvar, säger en heltidsbrandman på SBRF.

Lokaltidningen har sökt representanter från fackförbunden Kommunal och Brandmännens riksförbund vilka inte kunde svara i nuläget.

Oviss framtid för förbundet

Tjörn och Lilla Edet har riktat kritik mot att det får betala för mycket för räddningstjänstförbundet och Tjörn krävde i början av året en omförhandling för att få en rättvis kostnad.

Uträknat på vad man betalar per invånare i kommunen ser det ut såhär:

Tjörn betalar 1 110 kronor per invånare.

Lilla Edet 966 kronor per invånare.

Stenungsund betalar 528 kronor per invånare.

Lagt till detta funderar Stenungsunds kommun på att gå ur förbundet och i detta nu görs en utredning som förväntas bli klar under hösten.