Tunnel kan få vänta – Tjörn känner sig bortprioriterat

Tjörns kommun riktar i dag stark kritik mot den utredning som Trafikverket gjort om länsväg 160 över Tjörnbroarna och konstaterar…