Två brandstationer kan bli en

Lägg ned bägge brandstationerna på Tjörn och bygg en ny mitt på ön. Flytta Stenungsundsstationen söderut och bygg nytt i…