Bilden på oljesanering är från ett annat tillfälle. Och i nuläget pågår ingen sanering på svenskt vatten av oljeutsläppet på danskt vatten. Foto: Kustbevakningen och Goggle Maps

Två oljeutsläpp kan hota Bohuskusten

Två olika oljeutsläpp där sammanlagt 1,3 ton olja varav 800 liter i fat flyter just nu omkring över eller under vattenytan i Kattegatt-Skagerack och kan hota kustområden i Bohuslän bland annat Tjörn och Orust.

Läs mer: Höjd beredskap efter danskt oljeutsläpp

Det här framgick efter en information på fredagseftermiddagen där länsstyrelsen, kustbevakningen och räddningstjänsten i Södra Bohuslän deltog och där dagsläget för oljeutsläppen redovisades.

Det visar sig att Danmark har rapporterat två olika utsläpp:

* Det ena handlar om cirka 500 liter olja som släpptes ut i havet norr om Läsö efter en överfyllnad mellan två fartyg. Utsläppet inträffade i torsdags kväll och oljan har ännu inte kunnat lokaliseras.

* Det andra utsläppet handlar om en att fartyg som norr om Skagen tappat fyra oljefat med 200 liter olja i varje i havet och inte heller dessa oljefat har kunnat lokaliseras av kustbevakningen. Faten är täta men skulle de komma in mot land kan de lätt slås sönder mot klippor och skär och orsaka oljeutsläpp vid huskusten.

– Vi har nu meddelat de berörda kommunerna framförallt Tjörn och dessutom hoppas vi att allmänheten håller ögonen öppna om olja skulle dyka upp vis kusten och på stränder, säger räddningsledare Göran Andtbacka vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och fortsätter:

– I dagsläget gör man dock bedömningen att oljan inte når kusten förrän tidigast lördag eftermiddag – om den når kusten alls. Samtidigt kan förhållanden ändras snabbt. Vi har tillsammans med länsstyrelsen och kustbevakningen också informerat sjöfarten och fiskeflottan så att de håller ögonen öppna om man ser ett oljebälte.

Göran Andtbacka konstaterar vidare att Räddningstjänstförbundet har normal beredskap under helgen men har givetvis ögonen öppna om något skulle dyka upp vid kustområdet i STO-regionen.

– Sedan vet man inte om oljan sjunker eller flyter upp. Det beror ju helt på densitet och temperatur men någon akut risk under fredagen är det inte, fastslår han.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar