Av nio partier i fullmäktige säger fyra redan nu nej till hotellplanerna i Södra hamnen.

Tveksamt stöd för hotell

Fyra partier säger blankt nej till det föreslagna hotellet i Skärhamn. Det visar Lokaltidningens rundringning till företrädare för partierna i fullmäktige på Tjörn.

Hotellet i fem våningar planeras ute på piren i Södra hamnen, på platsen där segelsällskapet har sin lokal idag. Det är en del i detaljplanen för södra hamnen där även utbyggnad av akvarellmuseet, affärsverksamheter och upp till hundra nya lägenheter ingår. Hela planen har varit ute på samråd och hotellet är den del som hittills väckt mest kritik. Två protestlistor, varav den ena med nästan 600 underskrifter, har också lämnats in under samrådet. Nu visar det sig att även flera av de politiska partierna är kritiska till hotellplanerna. Moderaterna, tjörnpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet säger blankt nej. Tjörnpartiet har dessutom lämnat in en motion om att stoppa hela detaljplanearbetet till nästa kommunfullmäktige. Bara socialdemokraterna uttrycker i Lokaltidningens rundringning att de i grunden är positiva. Övriga tre partier har inte velat ta ställning ännu.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Frågan: Hur ställer sig ditt parti till planerna på hotell?

Bo Bertelsen (M), kommunstyrelseledamot:

– Moderaterna tog ett gemensamt ställningstagande efter att samrådstiden gått ut. Vi har inget emot ett hotell i Skärhamn, men definitivt inte på den platsen. Den här spektakulära byggnaden passar inte in i ett skärgårdssamhälle som Skärhamn. Det skulle bli fruktansvärt dominerande och skymma hela utsikten. Parkeringsfrågan är heller inte löst, det bergrum som beskrivs i planen går inte att genomföra vare sig fysiskt eller ekonomiskt. Det skulle kosta över 100 miljoner och det finns ingen som vill finansiera. Kommunen ska definitivt inte göra det, utan det måste vara upp till exploatören att lösa.

Martin Johansen (L), kommunalråd:

– Nu har det varit samrådsmöten och planen har varit ute på samråd till allmänheten. Alla de synpunkter som kommit in där ska nu sammanställas och någon gång i början på hösten eller när det nu blir klart ska vi politiker ta ställning till hur vi går vidare. Då gäller det inte bara hotellet utan alla delar av planen. Innan vi tagit del av alla synpunkter, negativa som positiva, är det för tidigt att ta ställning till någon del av planen. Man ska också komma ihåg att det var ett enhälligt politiskt beslut att gå ut med den här planen, då fanns det inga avvikare.

Benny Andersson(S) oppositionsråd

– Vi är så här långt i grunden positiva till satsningen i Södra Hamnen. Det handlar om ett projekt som kan ge 150 nya jobb i Skärhamn och sätta orten på kartan på samma sätt som Akvarellmuseet gjort. Sedan kan vi diskutera utformningen men det kan vi inte ta ställning till idag innan vi vet mer om kostnader, utredningar och vad myndigheter som länsstyrelsen kräver. Jag menar att det är fel av politiker att helt binda upp sig i detta läge innan vi vet mer om projektet och innan kompletterande utredningar är gjorda om konsekvenserna. Speciellt när det är ett valår. Vi kommer att återkomma till projektet när vi vet mer.

Gert Kjellberg (TP), kommunstyrelseledamot:

– Tjörnpartiet vill stoppa hela planen. Den har redan kostat massor i detaljplanearbete och kommer att kosta tjörnborna enorma summor om den genomförs, med underjordiska parkeringar i bergrummet för 105 miljoner. Hotellet är bara droppen som fått bägaren att rinna över, det är ett rymdprojekt som förstör hela Skärhamns idyll. Det är ju framförallt hotellet som varit stötestenen för Skärhamnarna, men när planen i sin helhet och hur mycket den kostar går upp för övriga tjörnbor kommer det ta hus i helsike.

Percy Karlsson(v) styrelseledamot

-Vi har diskuterat det hela inom vänsterpartiet och säger blankt nej till hotellplanerna. Den typen av projekt passar inte in i Skärhamn och definitivt inte i södra hamnen. Det kommer att förstöra den unika hamnmiljön. Vad gäller nya jobb återstår att se vad det blir av dem.

Martin Johansson(SD) och Rickard Simensen(SD) fullmäktigeledamöter

– Vi är direkt emot hotellbyggnaden som definitivt inte passar in i hamnmiljön. Vi har inget emot att det görs en satsning i Södra hamnen men inte på det här sättet.Det här hotellet passar inte in i hamnområdet alls. Vi kommer att mer i detalj diskutera projektet inom kort.

Mats Kristensson(c) fullmäktigeledamot:

– Vi har ännu ingen åsikt om projektet eftersom partiet överhuvudtaget inte diskuterat projektet. Vi kommer att återkomma när vi tagit ställning till projektet.

Azar Hedemalm (MP) fullmäktigeledamot:

– Vi har inte riktigt hunnit diskutera igenom detta vare sig i miljöpartiet eller inom majoriteten, vi får återkomma när allt är klart och vi har tagit ställning.

Roland Flyckt, KD, fullmäktigeledamot:

– Vi har en väldig brist på övernattningsplatser på Tjörn, så behovet tror jag ingen kan ifrågasätta. För egen del är jag också positiv till det förslag som lagts fram, men vi har inte diskuterat det i partiet ännu. Jag har sett att många Skärhamnsbor är upprörda, men så är det ju ofta – att man inte vill ha saker just där man själv bor.

Sammanställning: Lotta Hohner, Lasse Andree

Relaterade artiklar
Fler artiklar