Många miljoner i underskott för byggprojekt på Tjörn. Arkivfoto

Underskott på flera miljoner i Tjörnprojekt

Ett byggprojekt på västra Tjörn har inneburit ett kraftigt underskott för kommunen när man förberedde för det privata bostadsprojektet Veberga II i Rönnäng. Hela 4,6 miljoner fattas i slutredovisningen.

– Det handlade om ett projekt där man byggde dagvattensystem och andra satsningar för det nya bostadsområdet och det blev betydligt dyrare än vad man tänkt sig, säger Mats Berntsson, tillförordnad ekonomichef i Tjörns kommun. Dessutom har det här projektet inte blivit slutredovisat förrän nu trots att jobben gjordes under 2012-2013.

Enligt starttillståndet och besluten skulle projektet kostat tre miljoner men istället hamnade alltsammans på 7,6 miljoner när det var färdigt, vilket är mer än dubbelt så dyrt även om man gjorde en del andra arbeten samtidigt. Enligt Mats Berntsson har projektet blivit fördröjt av olika skäl men nu slutredovisas alltsammans fyra år senare.

I investeringsuppföljningen som ekonomiavdelningen gjort visar det sig också att två andra projekt hotas av underskott. Det handlar om parkeringsprojektet Jannes äng i Rönnäng och vänsterkörfältet vid länsväg 169 mot Röreviken. Dessa projekt är inte slutförda och det innebär att man nu får granska vad man kan göra för att hålla budgetarna. Det handlar om 800.000 kronor för parkeringsprojektet och en halv miljon för körfältet. Sammanlagt alltså ett underskott på 1,3 miljoner för de båda projekten.

Lasse Andrée

0303-7282289

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar