Undervisning på plats utökas för högstadieelever

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för barn och unga kommer Stenungsunds sjuor och nior få utbildning på plats ytterligare en dag i veckan.

Inför vårterminens start infördes huvudsakligen distansstudier för kommunens högstadieelever som ett led i att minska smittspridningen.

Läs mer:Distansstudier för Stenungsunds högstadieelever

På torsdagsmorgonen kom nya besked från Folkhälsomyndigheten om lättnader i restriktionerna för barn och unga upp till 15-16-årsåldern. I och med det kommer Stenungsunds elever i sjuan och nian som i dag är på skolan en dag i veckan att få vara på skolan ytterligare en dag.

– Undervisningen för elever i årskurs 7 och 9 ska ske delvis på distans till och med 12 februari. Målsättningen är att öka närundervisningen fram till sportlovet. Upplägget är planerat och klart och kommande vecka är som nu när de har närundervisning en dag per vecka och årskurs. Vecka fem utökas det till att årskurs 9 är två dagar per vecka i skolan, säger Elisabeth Andreasson, chef för sektor Utbildning, Stenungsunds kommun.

Veckan innan sportlovet kommer elever i sjunde klass också att få ytterligare en dags undervisning i skolan.

Kommunen ser nu också över hur man ska organisera när- och fjärrundervisningen även på gymnasieskolan, men här finns ännu inga klara besked om hur.

–  FHM rekommendation förlängs och undervisningen ska bedrivas i kombination av när- och fjärrundervisning. I och med det öppnar det upp för att vi ska ha fler grupper med närundervisning. Vi skräddarsyr för både enskilda elever och grupper och tycker jag är bra och nu kommer vi ta in fler grupper. I morgon har gymnasieskolans ledningsgrupp möte om hur det ska organiseras, säger Elisabeth Andreasson.

I nuläget har 150-250 elever per vecka undervisning på plats på Nösnäsgymnasiet då särgymnasiet och introduktionsutbildningen är på plats, samt att undervisningen anpassas på individuell nivå.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se