Unga på Tjörn: ”För lite att göra”

Det finns för lite fritidsaktiviteter för unga på Tjörn, tycker drygt var fjärde i årskurs åtta och 40 procent av…