Klädesholmens kyrka har under 2017 genomgått en unik renovering då en av tornfasaderna flyttats ut detta för att undvika skador och rötskador – 475 000 kronor beräknades kostnaden till. Foto: Bengtåke Carlson

Unik renovering av kyrktornsfasad

Tornet på Klädesholmens kyrka har flyttats ut och rustats upp under 2017 för nära en halv miljon kronor och Jörlanda kyrka ska få nytt brandlarm.

Det är de enda två projekt som berör STO-regionen när de så kallade kyrkoantikvariska bidagen för 2018 har fördelats av Göteborgs stift.

Totalt delas drygt 102 miljoner ut till ett stort antal projekt i Västsverige. De största pengarna går till några av Göteborgskyrkorna, bland annat Oscar Fredriks kyrka samt Marstrands kyrka och Gamla Svenneby kyrka, den senare en medeltida kyrka i Norra Bohusläns som genomgått omfattande renoveringar på senare år. Även Ljungs kyrkas i Ljungskile, Uddevalla Skredsvik, Högås, och Grebbestads kyrkor har fått miljonbelopp för upprustningar och renoveringar. I Göta älvdalen görs en storsatsning på Västerlanda kyrka som får 1,4 miljoner.

Mathilda Dahlqvist som är kyrkoantikvarie i Göteborgs stift säger att principen för de statliga bidragen till kyrkor är att arbetet ska utföras under 2018 och till november 2019 och församlingarna har alltså två år på sig att genomföra projektet:

– Sedan är det viktigt att komma håg att samarbetet med länsstyrelsen är centralt eftersom styrelsen beslutar om hur och i vilken omfattning upprustningar och renoveringar ska göras. Vi fördelar sedan de statliga bidrag som kommer till stiftet och det kan handla om allt mellan 10 och 90 procent i stöd. Resten får församlingarna och pastoraten stå för själva.

Projektet med Klädesholmens kyrka är speciellt berättar kyrkoantikvarie Sara Strindevall i Göteborg.

– Kyrkans södra fasad har flyttats ut, detta för att undvika problem med mögel och rötskador som uppstått. Kyrkan är i trä och hela den delen flyttades för att undvika fortsatta skador. Kyrkan är från slutet av 1700-talet och är extra utsatt för regn och blåst genom sin placering högt uppe på Klädesholmen.

– Det var extra viktigt att vi fick detta snabbt gjort, förklarar Torsten Gustafsson vid Tjörns Pastorat och efter årsskiftet får vi nu de statliga stödpengarna.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

KLÄDESHOLMENS KYRKA

Byggd 1793 efter en frivillig insamling under sillperioden. Invigdes 1794 då man fick tillstånd av kungen att inviga. Kyrkan skulle rivas när sillfisket tog slut men den står kvar än i dag. Den är Tjörns pastorats äldsta kyrka.

1797 fick man sin första kyrkklocka gjuten av Johan Björkman i Göteborg. Den andra klockan är från 1963, också gjuten i Göteborg.

Ett votivskepp (ett slags modellskepp) finns i kyrkan och är från 1863. Skeppet är till för att skydda sjömännen.

Kristallkronan i kyrkan är från 1879 och skänktes av en kapten Bernhard Myrén efter en lyckad bärgning.

Dopfunten är från 1916 och huggen i grå bohusgranit och gjord i Tanumshede.

Relaterade artiklar
Fler artiklar