Unikt projekt för att rädda ålgräsängarna

Kan en sandbotten återställa de idag svårt skadade ålgräsområdena i Hakefjorden och Askeröfjorden i Södra Bohuslän? Ett unikt försök med att skapa sandbottnar har startat vid Lilla Askerön.

Det är länsstyrelsen och Göteborgs Universitet som startat en försöksverksamhet med att lägga ut sandbottnar i en vik söder om Lilla Askerön mellan Stenungsund och Tjörn. Projektet ska följas av två andra, dels en större satsning att skapa sandbottnar på ett område på hela 10 000 kvadratmeter och dessutom finns planer på att se om musselbankar kan återskapas i området.

Bakgrunden till projektet är helt enkelt att ålgräsbottnarna i Hakefjorden och Askeröfjorden till stora delar försvunnit sedan 80-talet, bland annat på grund av massor av båthamnar, överfiske och övergödning. Det har i sin tur lett till minskad tillgång till fisk i fjordarna. Det har också lett till att där ålgräset försvunnit har man fått grumliga bottnar eftersom den lättrörliga bottenleran grumlas upp.

– Det här är ett försök att se om man med hjälp av sand kan restaurera döda bottnar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs Universitet. Vi arbetar med en ny metod som är en metod som är både dyr och svår. Vi sprider sand i ett lager på cirka 10 centimeter vid stränderna på max en meters djup.

Beatrice Alenius, marinbiolog vid länsstyrelsen i Göteborg och projektledare för satsningen, berättar att man sedan ovanpå sandlagret ska kunna så ålgräsfrön som förhoppningsvis tar sig.

Hon säger att cirka 60 procent av projektet finansieras av EU:s Hav- och fiskefond och sedan medverkar också Hav- och vattenmyndigheten i satsningen.

– Vi kommer sannolikt att så under sommaren 2020, säger hon.

Hon och Per Moksnes berättar vidare att man också har ett större projekt på gång som ska genomföras under 2021 i samma område, nämligen att lägga ut sand i ett större område som är cirka 10 000 kvadratmeter stort.

– Här kommer vi att genomföra försöket under 2020-2021 och vi ansöker om tillstånd hos Miljödomstolen för detta projekt. Det handlar om att lägga ut sand på större djup och ett större område. Och även där så ålgräs, konstaterar Beatrice Alenius.

Man ska här ha ett samråd med ett antal fastighetsägare vid Lilla Askerön och man har anlitat ett företag BlueOrbis för att genomföra samråd och tillståndsansökan.

Just nu använder man grävmaskin och pråm för att lägga ut sand i grundområdet.

Ett tredje försök görs också i samma område och det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Man startar där ett projekt att försöka skapa musselbanker vid Lilla Askeröns södra del. Man placerade i slutet av januari ut ett antal mindre försöksytor som är markerade med vita plaströr. Här kan man sedan kontrollera hur bra musslorna överlever i viken. Resultatet från detta försök kommer att ge svar på var en större blåmusselbank ska anläggas senare under våren. Syftet är också här att se om blåmusselbankar kan hindra uppgrumlingen av fint sediment från botten samtidigt som det ska ge ett bidrag till vikens biologiska mångfald. Sammanlagt 11 fastighetsägare berörs av projekten och Tjörns kommun har också informerats liksom Västkuststiftelsen.

– Vi får se hur de hör projekten utfaller och om det kan vara en väg att återskapa ålgräset som är så viktigt som uppväxtkammare för fisk, säger Per Moksnes.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

lasse.andree@lokaltidningensto.se