Unikt utbyte i programmering

Cirka 1000 högstadielever i Stenungsund får ökade möjligheter att lära sig programmering, detta genom ett riksunikt utbildningssamarbete för lärare mellan kommunen och datajätten Hogia.

I höst har nämligen den första kursen för matematik- och tekniklärare på högstadiet i Stenungsund hållits av Hogia, detta i ett samarbete mellan företagets utbildningsenheter och Stenungsunds kommun. Ett speciellt avtal har skrivit mellan parterna och den här utbildningen i programmering är den första som Hogia-institutet och Hogias HR-enhet arrangerar för lärare.

– Intresset har varit mycket stort och vi har nu utbildat samtliga matte- och tekniklärare på högstadiet, säger Eva Falk bolagschef för utbildning i Hogiainstitutet och Barbro Lien Rönn HR-specialist inom kompetensutveckling.

De bägge har lett kurserna som omfattat fyra gånger med lärarna i de tre högstadieskolorna i Stenungsund, Stora Höga-, Kristinedal- och Stenungsskolan.

– Vi startade upp i juni och har haft fyra olika tillfällen totalt senast för någon vecka sedan då vi hade sista tillfället, säger Eva Falk. Lärarna verkar ha varit mycket nöjda med den här specialutbildningen och vi hoppas givetvis att de i sin tur har inspirerats så att man för kunskaperna vidare till eleverna.

– Vi ser det som verkligen viktigt att både lärare och ungdomar lär sig mer om programmering även om lärarna givetvis inte blir fullutbildade på dessa fyra gånger.

Barbro Lien Rönn berättar att det finns inskrivet i skolans läroplan att programmering ska ingå i undervisningen från förskolestadiet till gymnasietid. I de lägre stadierna handlar det om blockprogrammering, som att bygga pussel, vilket är lättare. I högstadiet är situationen en annan eftersom man där lär sig programmeringsspråk vilket är betydligt svårare och ställer betydligt högre krav på lärarna. Kan högstadieeleverna lära sig grunderna redan här står de väl rustade när de ska börja gymnasiet.

– Lärargruppen som vi utbildat har varit i olika åldrar, alltifrån 30-årsåldern till 60-årsåldern. Vi har haft en mycket god kontakt med Stenungsunds kommun, framför allt med Ulf Edman och Malin Frykman.

Det är i första hand Eva Falk och Malin Frykman som tillsammans satt ihop upplägget till denna unika utbildning som är den första i sitt slag i landet.

– Vi tror att det kan kallas Stenungsundsmodellen, både vad gäller samarbete och upplägg, säger Eva Falk.

Eva och Barbro berättar att man är öppna för nya samarbeten inom denna utbildningssektor och det finns redan idag ett intresse både från Tjörn och Orust. Högstadielärare på Tjörn vill gärna gå denna utbildning och sak samma gäller i grannkommunen Orust.

– Vi ser oss som en resurs för hela STO-regionen och det vore mycket intressant om man också från de bägge ö-kommunerna vill ha denna typ av utbildning.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

lasse.andree@lokaltidningensto.se