Bert Inge Hogsved, vd för Hogia-gruppen, leder idag företaget som är ett av de tre största i Bohuslän med 650 anställda. Foto: Lasse Andrée

Uppåt för Hogia

Cirka 200 miljoner per år! Det är vad Hogia-gruppen i Stenungsund satsar på utveckling och nyetablering av programvaror för svensk och internationell marknad. Samtidigt bygger företaget nytt för 160 miljoner i Stenungsund.

Det här konstaterar Hogias grundare och vd Bert-Inge Hogsved när han på onsdagen presenterade företagets årsredovisning för 2017. Hogia-gruppen slår tidigare rekord och redovisar en vinst på 34 miljoner.

– Vi har haft framgångar inom de flesta områden och vi utvecklar våra system allt mer. Våra kunder efterfrågar helhetslösningar i allt större utsträckning. Man vill ofta ge medarbetare och samarbetspartners mobil åtkomst till vissa system och automatiseringen är ett allt vanligare krav. Säkerhetsfrågorna blir då också oerhört viktiga och är överhuvudtaget en viktig del i vårt arbete idag.

Hogia är ett självfinansierat företag helt i svensk ägo och är i dag tillsammans med Preemraff i Lysekil och Borealis i Stenungsund, Bohusläns största företag med 650 anställda. Företaget räknar med fortsatt ökning av antalet anställda upp till 750.

Ett framgångsrikt område för Hogia är trafikområdet där man i dag är leverantör av lednings- och styrsystem för de flesta nordiska storstäders kollektivtrafik. Företaget levererar till Skånetrafiken, Västtrafik, SL Stockholm samt kollektivtrafiken i Köpenhamn och Helsingfors.

– Vi är nu på väg att få nya kunder bland operatörerna, alltså de företag som kör bussar, båtar och lastbilar.

Hogia evererar system i allt större omfattning inom färjetrafiken och till hamnar, godsterminaler och åkerier. Fram till 2020 räknar Hogia med att satsa ytterligare 400 miljoner i molnplattformen Hogia Star.

Ett bekymmer som företaget har är svårigheten att hitta personal då det bland annat är brist på programmerare. Här har företaget gjort en satsning där man snabbtutbildat 10 personer med helt annan yrkesbakgrund som sedan fått jobb.

– De fungerar bra och vi ska utvärdera satsningen. Det är också viktigt med ett tätt samarbete med Nösnäsgymnasiet genom det teknikcollege som ska skapas där. Vi vidareutbildar också våra egna anställda i stor omfattning.

Bert-Inge Hogsved konstaterar också att man samarbetar med Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och att det i framtiden kan växa ännu mer.

– Det vore inte dumt om man på sikt kunde etablera en högskolefilial i Stenungsund.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar