Uppvaktar regionen om en ny bro

Västra Götalands-regionen ska engageras i arbetet för att skapa en ny broförbindelse till Orust. Regionala utvecklingsnämnden ska bland annat bjudas…