VA-arbeten på flera 100 miljoner kronor väntar

När samhällsbyggnadsnämnden på Tjörn antog detalj- och investeringsbudgeten för 2021 vid sitt senaste möte innefattar den även investeringsplaner för åren…