Vad kan Tjörn lära av Ölands vattenlösning?

Avsaltningsverk som ger dricksvatten, kampanj om kamelen från Vattikranen, renat processvatten och toalettspolning med saltvatten. Vad kan Tjörn lära av…