Trafikverket vill dra in underhållet av vägen längs med hamnen i Ellös och låta vägföreningen ta över. Mot det protesterar vägföreningens ordförande Hans Pernervik. Foto Erika Olofsson

Vägförening tvingas ta över Skandiavägen

Vägföreningen i Ellös måste ta över vägen genom samhället, från korsvägen mot sillindustrin, då Trafikverket valt att dra in det allmänna underhållet. Vägföreningen har valt att överklaga till regeringen.

Trafikverket har beslutat att dra in det allmänna underhållet av vägen genom Ellös samhälle, vägen genom hela samhället, från korsvägen vid affären, förbi skola, varv och Skandiavägen mot sillindustrin i hamnen. Ellös Vägförening ska istället sköta om vägen, något de nu protesterar mot i en överklagan till regeringen.

– Trafikverket anger som skäl att den aktuella vägsträckan, som är 1 105 m lång, ”har främst funktion för den lokalt alstrade trafiken i Ellös”. Det stämmer inte. Vägsträckan är huvudgatan i samhället Ellös, säger Hans Pernervik, ordförande i vägföreningen som tillsammans med styrelsenskrivit överklagan

Styrelsen menar att Trafikverkets åsikt att vägarna är lokala vägar är helt fel. I de har i överklagan påpekat att det vägsträckan finns det åtta helårsaffärer, inklusive en stor livsmedelsbutik samt fem ställen med matservering. I anslutning till vägen finns Sveriges största fritidsbåtsvarv, Hallberg-Rassy AB.

– Sedan har vi vårdcentral, apotek, bostadsområden och inte att glömma att vi vid slutet av vägsträckan har Orusts enda djuphamn och fiskberedningsindustrin Sweden Pelagic Ellös AB.

Vägföreningen vill att vägen ska fortsätta vara allmän. Går inte det önskar de att beslutet som trafikverket fattat upphävs och att ärendet ska utredas igen.

– Vi kan tänka oss att ta över vägarna men då måste vägsträckan vid Skandiavägen säkras eller så får en alternativ väg för tung trafik till djuphamnen byggas. Den som finns i dag är byggd på sprängsten och lerbotten. Hela hamnområdet lutar mot havet, det är risk för ras.

Styrelsen menar i sin överklagan att ansvaret för en sådan stor och högtrafikerad vägsträcka blir för stort och ligger utanför en lokal vägförenings kompetens. Skandiavägens dåliga grundkonstruktion på lerbotten kommer medföra att hela vägavsnittet måste byggas om och säkras.

– Sweden Pelargic ska öka produktionen och med det blir det än mer trafik på vägen. Dessutom finns det planer på utbyggnad av småbåthamnen. En ombyggnad av Skandiavägen är nödvändig. Området måste pålas och det kostar mycket.

Vägföreningen är oroliga för att de ska bli ersättningsskyldiga om det blir sprickbildningar i husen längs med Skandiavägen, på grund av vägens dåliga skick. De befarar att Ellös vägförening, som väghållare, blir ansvarig för sättningsskador på husen runt vändplanen och Skandiavägen. Pernervik vill att det först ska göras en geologisk undersökning av Skandiavägen och se vilka andra vägmöjligheter som finns till djuphamnen. Det, menar Pernervik, är en kostnad staten får ta på sig.

– Det är inte hållbart att en liten enskild vägförening ska ha ansvaret för en vägsträcka som belastas av tung trafik, genom ett samhälle.

Erika Olofsson

0303-72 82 29

erika.olofsson@lokaltidningensto.se 

 

 

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar