Vägs ände för omtalat brottmål

Stenungsund Högsta Domstolen tar inte upp överklagningarna från det uppmärksammade målet om olaga frihetsberövande i Stenungsund där två män kidnappade…