Lars Josefsson är vd och styrelseordförande för Molekylverkstaden AB och gläder sig åt de regionala pengarna. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

Välkommet tillskott för Molekylverkstan

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av förra veckan sig för att skjuta till fem miljoner kronor till regionens sex Science centers.

– Det betyder att Molekylverkstan får ett tillskott på 185 000 kronor, säger Jan Alexandersson (V) som drivit på den här frågan i nämnden där han är ledamot.

Han fortsätter:

– För Molekylverkstan innebär de ett positivt, ekonomiskt tillskott som jag hoppas kommer att bidra till att utveckla och stärka Molekylverkstans utmärkta arbete och jag är glad att regionutvecklingsnämnden tagit detta beslut att fördela mer pengar till våra sex Science centers som har en viktig roll för att ge våra barn och unga en möjlighet att utveckla sina intressen för naturämnen på ett pedagogiskt och stimulerande sätt.

Lars Josefsson vd och styrelseordförande i Molekylverkstan blir förstås glad över de nya pengarna.

– Det är alltid glädjande när politiker tycker att vårt arbete är så bra att det förtjänar att satsas på, säger han. För oss är det viktigt att vi kan se till så att ungas intresse för naturvetenskapliga ämnen underbyggs och utvecklas.

Frågan anses som en strategiskt viktig framtidsfråga för Sverige.

– För alla som jobbar med och inom den processtekniska industrin är förstås den framtida kompetensförsörjningen avgörande, säger Lars Josefsson. Molekylverkstan vill ge barn och unga en möjlighet att lära känna naturvetenskapen, det är avgörande för Sverige i allmänhet och Stenungsund i synnerhet att vi har personal med rätt kompetens även under de kommande åren.

Scince center finns förutom i Stenungsund också i Göteborg (Universeum), Trollhättan, Borås, Skövde och Falköping.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar