Varnar för ”dövstum”-bedragare

Under flera år har det förekommit bedragare på olika håll i landet som utger sig för att representera döva och stumma. I måndags sågs en misstänkt sådan bedragare i Stenungsund.

– När vi konfronterar lägger de benen på ryggen, säger Håkan Johansson, stationsbefäl vid polisen i Södra Fyrbodal.

Det var vid en parkering i Stenungsunds centrum som en privatperson såg en man som gick runt med en namnlista och försökte samla in pengar till en organisation som utgav sig för att jobba för döva personer. Detta är ett fenomen som förekommit i hela landet under flera års tid och Sveriges dövas riksförbund har vid flera tillfällen varnat för dessa falska insamlingar.

Fenomenet är heller inte nytt för STO konstaterar Håkan Johansson som är stationsbefäl vid polisen i Södra Fyrbodal.

– Det dyker upp då och då oftast på sommaren. Det är personer som håller upp plakat som säger att de samlar in pengar till organisationer. Men när vi konfronterar dem så lägger de benen på ryggen, säger han.

Sveriges dövas riksförbund har när de varnat för falska insamlare poängterat att de inte samlar in pengar ute på gator utan bedriver seriös insamling med ett 90-konto där de garanterar att pengar går till det ändamål som utlyses. Polisen varnar också för att skriva på dessa listorna och på så sätt lämna ut personlig information till okända personer.

– Utger sig personer för att representera organisationer som de inte tillhör så är det bedrägeri. Det är som sagt ett fenomen som dyker upp då och då. De är ett par dagar på en plats och sedan fortsätter de vidare, säger Håkan Johansson.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se