Varning för falska va-samtal

Om någon ringer och vill läsa av eller uppmana till byte av vattenmätare är det inte ett samtal från Tjörns…