Västerhavsveckan tvingas ställa in aktiviteter

Alla aktiviteter som skulle ske på Måseskär genom Västerhavsveckan ställs in under onsdagen. – Så är det med havet, havet…