Vattenprojekt från Göta älv försenat

De planer som finns att ta råvatten från Göta älv via Kungälv till både Stenungsund och Tjörn är försenade med ett par år trots att det bara är några kilometer mellan ledningssystemen i Kungälv och Stenungsund.

Bland annat utreds sträckningarna genom Kungälvs kommun till kommungränsen mot Stenungsund. Det är i dag nära åtta år sedan frågan först aktualiserades.

Den sammanbyggda färskvattenledningen från Göta älv via det nya vattenverket i Kungälv till Stenungsund och Tjörn är ett jätteprojekt som ska säkra vattentillgången i bägge kommunerna för framtiden. Ledningsystemet innebär att Stenungsund får en leverans av 20 liter vatten per sekund i framtiden och Tjörn tio liter per sekund. I flerårsplanen för 2020-2022 finns utbyggnaden med, men enligt Stenungsunds kommunalråd Bo Pettersson (S) är projektet försenat.

– Vi är lite i händerna på Kungälv här och det kommer att dröja några år innan vi är framme med en ledning mellan Kode och Jörlanda och sedan vidare via våra system. Men det finns en avsiktsförklaring att vi ska satsa på vatten från Göta älv till bägge kommunerna. Vårt vattenverk i Stenungsund är utnyttjat fullt ut och vi levererar visserligen vatten till Tjörn idag men vattenförsörjningen kommer att säkras på ett helt annat sätt.

I dag har framför allt Tjörn problem med för lite råvatten men även Stenungsund har en begränsad kapacitet eftersom de petrokemiska industrierna tar en betydande del av vattenkapaciteten från sjön Hällungen. Vattenverket i Stenungsund ägs och drivs av Vattenfall sedan många år och kommunen tar ut vad man har tillstånd till via vattendomen. Med ett ledningssystem från Kungälv kommer kommunen att bli mer oberoende av vatten från Hällungen.

Tjörn har också diskuterat att ta vatten från Orust men det återstår att se hur kommunen väljer att lösa sin vattenförsörjning på sikt. Tjörn har avsatt stora resurser de närmaste åren för investeringar i vattensystemet med läcksökning, omledningar och anslutning av nya abonnenter.

Från Kungälvs kommun medger man att det kommer att ta ytterligare några år innan man är framme med investeringarna i en vattenledning till Stenungsund och Tjörn:

– Vi har ett vattenverk med kapacitet för dessa bägge kommuner också. Vi kommer däremot in te att kunna genomföra det hela direkt utan det finns en fördröjning på att par års tid, säger kommunalrådet Anders Holmensköld (M) i Kungälv.

Det finns i dag en vattenledning från Kungälv till Kode och en från Stenungsund till Jörlanda. Det verkar inte vara så att man enbart kan dra en kort ledning några kilometer mellan Jörlanda och Kode, utan det krävs en ledning med större kapacitet för att leverera vatten från Göta älv via Kungälvs vattenverk till Stenungsund och Tjörn.

– Mycket tyder på att så är fallet, säger Anders Holmensköld. Det är helt andra mängder vi talar om mot vad vi i dag levererar till Kode. Man får hålla ut i Stenungsund tills vi får möjlighet att sälja vatten dit vilket vi verkligen vill göra.

Vattensamarbetet mellan Kungälv, Stenungsund och Tjörn har varit aktuellt sedan 2011, alltså snart i åtta års tid.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se