Arkivfoto

VG-regionen utreder bemanningspool

Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att skapa en bemanningspool för sjuksköterskor och specialistläkare.

För att fylla sjukluckor och anställa timvikarier använder sig Sahlgrenska Universitetssjukhus av en bemanningspool . I ett sammanträde under förra veckan beslutade Västra Götalandsregionens personalutskott att avsätta pengar för att utreda ett liknande system för hela VG-regionen.

– Vi ska utreda om vi kan utnyttja våra gemensamma resurser på ett bättre sätt, se om man kan rycka in på olika förvaltningar i hela regionen, säger Eva Johansson som är enhetschef för arbetsvillkor och HR på VG-regionen.

Totalt ska 400 000 kronor avsättas till arbetet med poolen och tillhör ett av delprojekten i ”Oberoende av inhyrd personal”. Pengarna tas från det personalpolitiska anslaget under 2017.

– Målsättningen är en del av vårt arbete med att få bort bemanningsföretag. Med poolen kan man istället vara anställd hos oss. Förhoppningsvis kan man få bättre kontinuitet och bli ett lättare sätt att bemanna. Det kan också ge människor bättre trygghet i vikariat.

Initialt ska poolen inrikta sig på yrkeskategorin specialistläkare och vissa sjuksköterskegrupper.

– Man tänker börja med de som är största riskgruppen, de som är kopplade till bemanningsföretag, säger Eva Johansson.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar