”Vi betalar för att utbilda eleverna”

Det är för dyrt att driva utbildning för så få elever. Majoriteten vill avveckla båtbyggarskolan men kommer inte till det…