Vi får samexistera med vildkatten

Den har hittat in om nätterna och länsar alla matskålar.