Vi förtjänar att få veta mer

Plötsligt dök det upp ett meddelande i tv-rutan – viktigt meddelande till allmänheten: Invånare i Stenungsund ombads att hålla sig…