”Vi har en svår tid framför oss”

Enorma folkomflyttningar, kollapsade ekosystem och ekonomiska kriser. Pella Thiel ser många problem med vårt samhällssystem. Men hon tror också stenhårt på att det går att förändra, och snart kommer hon till Svenshögen för att lära ut hur.

Pella Thiel är del av den globala omställningsrörelsen Transition Network. Nu har hon bjudits in av föreningen omställning Hällungebygden för att hålla i en tvådagars omställningskurs.

Vad får man lära sig?

– Det är en kurs i hållbar omställning som hålls i hela världen, en del av en global omställningsrörelse. Den rörelsen kretsar kring att utmana hur vi tänker om det samhället vi har idag, som bygger på billiga fossila bränslen och överutnyttjande av naturresurser. En del av det handlar om en inre omställning, att börja tänka annorlunda och skapa förändring tillsammans med andra.

Det blir inga mer handfasta råd om hur man gör?

– De råden finns överallt. Det är inte svårt att hitta kunskap idag, det svåra är hur man går vidare och hittar andra människor att göra det tillsammans med. Vi jobbar mycket med visioner, att föreställa sig ett samhälle som är organiserat på ett annat sätt. Där människor inte ses som nyttomaximerande, separata individer utan som relationssökande och beroende av såväl andra människor som naturen.

Varför lägger man inte fokus på att påverka politiker istället?

– Så länge jag har levt har makthavare varit medvetna om att nuvarande system är ohållbart. Under samma tid har problemen bara ökat, även om det kommit mycket positivt också, så jag tror inte det är där lösningen finns. Utmaningarna är så stora att vi måste omdefiniera hela vår roll i världen. Det är svårt att göra inom de komplicerade politiska system vi har skapat. Men på individnivå går det att göra, tillsammans med andra.

Finns det inte en risk att det blir mer livsstil än verklig förändring?

– När ett tillräckligt stort antal människor börjar göra annorlunda kommer det att smitta av sig. Sedan finns ju en kritik om att man separerar ut sig från andra, som man kan se i vissa ekobyar exempelvis. Men jag tror inte att det behöver vara dåligt, snarare blir de prototyper för vilken riktning samhället bör gå i. När det gäller Omställning Hällungebygden är min känsla att de inte vill något hellre än att nå ut brett, och det tror jag gäller för de flesta omställningsinitiativ.

Finns det hopp om förändring innan det är för sent, tror du?

– Jag är väldigt hoppfull, jag ser så mycket positivt som håller på att hända. Men jag är också övertygad om att vi kommer se konsekvenser av det industriella tillväxtsamhället som inte är roliga. Vi har en svår tid framför oss och det ser vi redan början på i form av naturkatastrofer, flyktingkrisen och ekonomiska krascher. Vi kan inte välja omställning eller inte, vi står mitt i den och den är oundviklig. Däremot kan vi välja hur vi ska ställa om. Det är bättre att agera och skapa en värld som man vill ha den, än att bara reagera på de hot som kommer i ens väg.

Kursen pågår 18-19 november i Svenshögens församlingshem.

Lotta Hohner

0303-72 82 23

lotta.hohner@lokaltidningensto.se