”Vi måste ta miljöstriden”

– Jag vill gärna ha ett lugnt, ett ”vanligt” vardagsår 2019, men vi måste bli mer klimatsmarta, tycker Johan Ernstson, kyrkoherde på Tjörn. – Vem ska ta striden för skapelsen om inte kyrkan?

Svenska kyrkan Tjörn behöver miljödiplomeras, det är Ernstsons fasta övertygelse och han ger gärna det som ett lite långsiktigt nyårslöfte.

– Hur vi värmer de fastigheter vi äger och hur vi reser är teologi för mig. Det är att utgå från vår tro. Vi tänker utrusta våra fastigheter för solel. Inte kyrkorna det får vi inte än för riksantikvarieämbetet men det finns andra ju andra byggnader!

-Svenska kyrkan ska inte vara partipolitisk, tycker Johan Ernstson, bestämt. Men ändå är det ju så att det kyrkan gör och står för de facto alltid är politiskt. Och ska så vara, en större övergripande bemärkelse.

Vi har ett ansvar att leva utifrån den tro vi har och det betyder att vi inte backar från honnörsorden skapelseansvar, solidaritet och allas människors lika värde. Värden som lite kommit i skymundan i den tid vi lever. Kanske folk kallar oss statiska och att vi står still därmed, men det tycker inte jag. Att våga stå för vad vi är och tror är grundläggande viktigt, annars vore vi inte kyrka. Och det betyder, enligt honom, inte att kyrkan är främmande för förändring. Tvärtom!

Att vara föränderlig kan för Ernstson vara att vara rationell när det till exempel gäller tiderna och dagarna för kyrklig verksamhet och gudstjänster.

– Vi har ju ett fördomspaket mot oss, säger han. Kyrkan går man till klockan elva på söndag. Tråkstämpeln på Svenska kyrkan kanske kommer därifrån. Jag tycker inte att det skulle behöva vara så och det är i stor utsträckning inte sant längre.

Men han ser gärna att gudstjänsterna i stället sprids både geografiskt och i tiden.

– Har vi gudstjänst på torsdag kväll är vi kanske mindre tråkiga?

– Vi är ju fortfarande Sveriges största folkrörelse och vårt medlemstapp är faktiskt ganska litet. Och i ett större perspektiv tillhör vi en världsvid kyrka. Vi här på Tjörn en liten filial i den stora koncernen, om man säger så. Vi tycker inte alltid som ”koncernledningen” och vi har rätt att göra som vi vill själva ibland. Men vi är familj!

Han tycker att kyrkan mitt i byn visserligen är ett slitet uttryck men ändå står för något bra.

Vill vara mitt i

– Det är ju det vi vill vara. Svenska kyrkan Tjörn vill ha låga trösklar och högt till tak. Det tycker jag är bäst för de som söker sig till oss, de ska alltid känna sig välkomna. Vi måste kunna förmedla Guds budskap på ett språk så att alla förstår. Och samtidigt behöver vi nog lyssna mer och prata mindre

Han hävdar att veckodagarna blivit annorlunda:

– Fredag har blivit den nya lördagen, familjedagen när alla äter tacos, därmed blir lördagen den nya söndagen och söndag blir dagen då man till exempel storhandlar för den kommande veckan. Vad betyder det som utmaning för kyrkan?

– Vi måste också följa med!

INGEMAR HAMMARSTRÖM