”Vi tillämpar miljöbalkens regler”

Flera stenungsundsbor som Lokaltidningen pratat med menar att kommunen är för hårda i sin bedömning och inte följer riktlinjerna för…