Kommunalrådet Martin Johansen (L) anser att länsstyrelsen är för nitisk i sin bedömning av Södra hamnen. Foto: Arkiv

”Vi tycker argumentationen är befängd”

Det utökade strandskydd som kan drabba exploateringen av södra hamnen i Skärhamn kan bland annat bli ett hinder för planerna på ett hotell i hamnområdet. Kommunalrådet Martin Johansen (L) anser att länsstyrelsen är för nitisk i sin bedömning.

– Det här är ett område som redan är exploaterat, säger han.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i torsdags förra veckan fanns representanter för ett Tjörnföretag på plats för att presentera hur långt man har kommit med planerna på ett hotell i hamnområdet. Det framgick att det handlade om ett hotell med cirka 160 rum som ingår i planen för Södra hamnen och där det finns intressenter med lokal anknytning som är beredda att satsa. Samtidigt hör hotellet liksom övriga exploateringar i hamnområdet till de som kan få bekymmer med strandskyddet och länsstyrelsen pekar särskilt på att man är tveksam till hotellsatsningen inom strandskyddat område.

– Hotell behöver inte för sin funktion ligga vid vatten och det är svårt att se hur nyttan i det här fallet kan överbrygga den skada i vattenmiljön den kan medföra. Kommunen bör därför fundera på att förlägga anläggningar som hotell på annan plats än i vattenområdet då det inte är säkert att tillstånd kan erhållas för en sådan åtgärd, skriver länsstyrelsen.

Läs mer: Bakslag för byggplaner

Samtidigt konstaterar kommunen att behovet av övernattning i ett hotell är stort i Skärhamn och på västra Tjörn.

– Verkligen. Vi har svårt att få större evenemang till Tjörn genom svårigheten att hitta övernattningsmöjligheter. En hotellverksamhet har positiva effekter för västra Tjörn, säger oppositionsrådet Benny Andersson och får där medhåll av kommunalrådet Martin Johansen.

Ett hotell ingår i detaljplanen för Södra Hamnen tillsammans med bostäder, utbyggnad av Akvarellmuséet, nya båtplatser och en hel del annat men enligt länsstyrelsens skrivelse om strandskydd kan det blir svårigheter att genomföra delar av projektet.

Kritiker befarar också trafikproblem i Skärhamn med en utbyggnad av hotell samtidigt som det finns stora hotellägare i Västsverige som är beredda att driva ett Skärhamnshotell.

Kommunens ledande politiker säger i dag att man befarat att det skärpta strandskyddet skulle kunna drabba ett projekt av detta slag. Kommunalrådet Martin Johansen (L):

– Vi är beredda att när som helst sätta oss ned och diskutera frågan med länsstyrelsen. Jag har inte tidigare sett den skrivning man gjort om strandskyddet för Södra Hamnen men nu när den är på bordet finns all anledning satt ta kontakt med länsstyrelsen och diskutera frågan om planen.

– Vi tycker argumentationen är befängd eftersom det här är ett område som redan är exploaterat, konstaterar Martin Johansen.

Även planchef Åsa Jönsson menar att det är ytterst angeläget att få igång en dialog med länsstyrelsen om strandskyddsfrågorna:

– I allra högsta grad. Vi räknar med att planen går ut på samråd inom kort och då finns anledning att ta upp strandskyddsfrågorna med länsstyrelsen på allvar.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidninghensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar