”Viktig och bra rapport”

”Den här rapporten är både viktig och bra och visar att det finns en hel del övrigt att önska när…