Vilda Vilda ville inte vänta

I vecka 36 av Caroline Arvidssons graviditet hände det oväntade. Den blivande mamman kände av vad hon trodde var förvärkar….