Vill ändra detaljplanen för Malaga

Exploatören vill ändra i detaljplanen för det exklusiva området Malaga i Skärhamn och endast bygga bostäder. Detta på grund av…