Sex timmars arbetstid med bibehållen lön – det är förslaget från Vänsterpartiet på Tjörn som lämnats in till torsdagskvällens kommunfullmäktige. Arkivifoto: Tobias Sandblom

Vill förkorta arbetstiden i kommunen

V vill ha sex! V vill ha sex! V vill ha sex timmars arbetsdag! Åtminstone på prov, för äldreomsorgspersonal och socialsekreterare på Tjörn. 

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön bör införas under en prövoperiod för vissa grupper av kommunalanställda på Tjörn. Det är innehållet i en motion som Vänsterpartiet lämnat in inför torsdagskvällens kommunfullmäktigemöte. 

– Flera andra kommuner har testat det här med goda resultat som minskad sjukskrivning och bättre hälsa hos personalen. Dessutom skulle brukarna få träffa piggare och gladare personal. Jag tycker vi behöver testa det här på Tjörn också, vi har stora problem med stress och sjukskrivningar inom omsorgen, säger Alma Sibrian (V) som ligger bakom motionen. 

De grupper som föreslås få testa sex timmars arbetsdag är personal inom äldreomsorgen och socialsekreterare.Förslaget är att projektet ska pågå under ett år för att sedan utvärderas. 

– Jag tror kortare arbetstid kan göra de här yrkena mer attraktiva. Dessutom ger det personalen en bättre balans, mer fritid så att de kan umgås med sin familj, gå och träna eller vad som helst. Efter åtta timmars jobb inom äldreomsorgen orkar man inte så mycket mer när man kommer hem, säger Alma Sibrian som själv jobbar som undersköterska i äldrevården. 

Hur är det tänkt att det här ska finansieras?

– Det finns ingen färdig plan ännu. Men det finns pengar att spara, om vi får ner sjukskrivningarna genom det här. Dessutom betalar kommunen väldigt mycket i övertidsersättning eftersom det inte finns tillräckligt med personal. 

Filip Gollungberg (M), socialnämndens ordförande, menar å andra sidan att projektet troligen skulle bli dyrt. 

– Sex timmars arbetsdag med hundra procent lön blir naturligtvis en kostnad som skulle gå ut över brukarna. Min intention är snarare att få folk att arbeta mer. Vi har väldigt många som jobbar deltid som vi istället borde få upp till heltid. Att få folk att trivas på jobbet och känna sig trygga med att arbeta heltid tror jag är en mycket bättre väg att gå. 

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar