Arkivfoto

Vill skärpa regler för fiske av blåmusslor

Länsstyrelsen vill begränsa det kommersiella fisket av blåmusslor på fyra platser i väst, bland annat i Halsefjorden och Havstensfjorden.

Länsstyrelsen vill förstärka skyddet för blåmusselbankar, bland annat i Nordre älvs estuarium. Därför har man skickat in en hemställan till Havs- och Vattenmyndigheten där man vill införa hårdare regler på kommersiellt fiske av blåmusslor.

Anledningen ska vara att man sett en försämrad status för blåmusselbankar, bland annat i Stenungsunds och Orust kommun. Under 2013 och 2014 gjordes återbesök på platser som tidigare kartlags som områden med mycket blåmusslor i Västra Götalands län. Vid flera av platserna där återbesöken gjordes fanns då få eller inga blåmusslor alls. Enligt länsstyrelsen tycks nedgången av blåmusslor vara generell för hela Bohuskusten.

Halsefjorden och Havstensfjorden är två av totalt fyra områden där man föreslår hårdare regler för skörd av blåmusslor. De andra platserna är Nordre Älvs estuarium och Sunninge Sund – Sundsvik väster om Uddevalla.

Men för den som brukar fånga blåmusslor på semestern är det ingen idé att oroa sig. Länsstyrelsen föreslår att skörden av blåmusslor fortfarande får göras i mindre mängder för husbehov. Skörden får däremot endast ske för hand.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar