Viteskrav på 700 000 blev 50 000

Kommunens viteskrav på 750 000 kronor blev genom miljödomar sänkta till 50 000 kronor totalt för två fastighetsägare i Stenungsund….