Arkivfoton

Ytterligare dagar med kokning väntas

Det blir till att fortsätta koka. 50 hushåll på norra Orust har fortfarande inte ett vatten som går att dricka direkt från kranen.

I snart en månad har Orust kommun haft problem med bakterier i det kommunala vattenledningssystemet. Det har lett till att flera tusen abonnenter under en tid fick koka sitt dricksvatten. Ett stort antal prover på vattnet har tagits, ledningar har spolats och noggranna undersökningar gjorts för att få reda på vad problemet sitter. I dagsläget är det 50 hushåll som rekommenderas att fortsätta koka sitt vatten. Alla fastigheter ligger längs med ledningen från Henån till Slussen.

– Vi har tagit provet utmed ledningen. Av dessa provresultat kan vi se att det är lägre halter av bakterier än tidigare. De spolningsarbeten med vatten som påbörjades i förra veckan på ledningen från Henån till Slussen har alltså gett resultat. Dock är inte halterna på provtagningspunkterna så låga så att vi bedömer att kokningsrekommendationerna kan hävas än, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet.

Läs mer: Familjen har tröttnat

Vad det är som orsakat bakterierna i vattnet vill inte Martinsson berätta. Han är tämligen säker på orsaken efter alla tester som gjorts.

– Vi går inte ut med något innan vi är helt hundra på att vi vet vad som orsakar bakterierna. Det vi vet med säkerhet är att det inte handlar om spruckna ledningar, det är ingen gödsel som kommit i vattnet eller avloppsvatten som läckt in.

Problemen finns inte heller i vattentäkterna Rödsvattnet eller Korskällan.

– Hade bakterierna funnits där hade det varit ett mycket större problem. Nu har vi en bakterie som sitter i ledningarna och den ska vi kunna spola bort.

I veckan stängdes ledningarna till Slussen tillfälligt av då en omfattande rengöring gjordes. Med luft och vatten spolades ledningarna. Filtrerad tryckluft blandas med vattnet, vilket ökar hastigheten och skapar turbulens som effektivt avlägsnar sediment, slam, bakterier och lösa partiklar. Spolningen fortsätter tills vattnet är helt rent. I vissa fall kan klor tillsättas i spolvattnet om det är nödvändigt. Efter luftspolningen spolas ledningen med rent vatten utan luft.

– Den spolningen gav effekt. Antalet bakterier sjönk men inte till den nivå som vi vill ha .

Nya prover tas dagligen, som skickas för analys.

– Proverna ser bra ut men vi nöjer oss inte med att ett resultat visar på bra vatten, vi vill ha minst två godkända provresultat innan vi häver kokrekommendationen.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar