Beslut på fredag om lokalfotbollen

Inget hundraprocentigt beslut om exakt när lokalfotbollen i Bohuslän kan dra igång men just nu är det troliga datumet måndagen…