En klubb som inte går i depå

I denna månad är det 40 år sedan som Tjörns Motorförening bildades. Det är också 20 år sedan som Fagerfjällsbanan…