”Jag kände att det var något som gick av”

Kanske låter det som en sång som går på repeat men den är icke desto mindre sann: Orust FC har…