”Man borde stänga serien”

SIBK ser ingen mening i att spela klart.