Parterna kommer allt närmare varandra

Inget är klart ännu men det finns en tydlig viljeriktning som innebär att det finns ett fortsatt förtroende för kommande…